Tasemetööde ajad

3. klassi tasemetööd:

 • eesti keeles - 10. mai 2017. a;
 • matemaatikas - 16. mai 2017. a.

6. klassi tasemetööd:

 • eesti keeles - 3. mai 2017. a;
 • matemaatikas - 9. mai 2017. a;
 • kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses või vene õppekeelega koolide puhul vene keeles - 18. mai 2017. a.

Lõpueksamite ajad

 • Eesti keel – 1. juuni 2017.a;
 • Matemaatika – 7. juuni 2017.a;
 • Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
 • Valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.
  Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2017. aasta 1. veebruariks.