VASTA KOOLI JA LASTEAED "MÕMMIK" HUVITÖÖPLAAN 2017/2018 II POOLAASTAL:

Plaan täieneb jooksvalt, ürituste kuupäevad võivad muutuda. Täpsem info kooli huvijuhilt või klassijuhatajalt.

5.jaanuar

Hüvasti kuusepuu

19.jaanuar

Aabitsapidu

18.jaanuar

Kallistamispäev ja TOREvantsi sünnipäev

   

9.veebruar

„EV100- seekord sedaMoodi“

13.veebruar

Vastlapäev (koolis ja lasteaias)

14.veebruar

Sõbrapäev (kool+lasteaed)

19.-23.veebruar

Eesti Vabariik 100 pühendatud nädal (kool/lasteaed)

23.veebruar

Vabariigi aastapäeva tähistamine (lasteaed+kool)

   

8.märts

Naistepäev lasteaias

9.märts

Õppenõukogu (trimestri lõpetamine)

14.märts

Emakeelepäeva tähistamine (koolis ja lasteaias)

27.märts

Teatripäeva tähistamine (etendus)

   

2.aprill

Veeremuna võistlus (kool ja lasteaed)

12.aprill

Loovtööde kaitsmine

16.-20.aprill

Südamenädal (kool+lasteaed)

24.aprill

Lasteaia sünnipäev

aprill

VUMPSS+Kunda ja Aseri laululaager

   

3.mai

Lasteaia õuesõppepäev (KIK) Jääaja keskuses

4.mai

KIKi õuesõppepäev (5.-6.klass) Jääaja keskuses

4.mai

Õpilaskonverents Kundas

11.mai

Emadepäev (kool+lasteaed)

14.mai

Õuesõppepäev 1.-2.klassile Käsmus

15.mai

7.-9.klass õuesõppepäeval Vapramäe Loodusmajas

16.mai

3.-4.klass õuesõppepäeval Viru Matkarajal

18.mai

Viru-Nigula laulupäev

22.mai

6.klassi tasemetöö (matemaatika)

25.mai

Mänguhommik lõpukella õpilastele (lasteaias)

25.mai

Viimase koolikella aktus

28.mai

4.klassi ärasaatmispidu

29.mai

3.klassi tasemetöö (matemaatika)

   

1.juuni

9.klassi lõpueksam (eesti keel)

1.juuni

Matkapäev

1.juuni

Lasteaia lõpuaktus

6.juuni

Õppenõukogu

7.juuni

spordipäev

8.juuni

Direktori ja hoolekogu vastuvõtt

   

12.juuni

Tunnistuste jagamine

13.juuni

9.klassi lõpueksam (valik)

14.juuni

Õppenõukogu

15.juuni

Lõpuaktus

16.juuni

Kuld-hõbelennu aktus

27.august

Õppenõukogu