1.september

Õppeaasta avaaktus

8.september

Vasta Kooli spordipäev

14.september

Juurviljade kogumine loomaaiale

17.september

„Minu riik“, 9.klass

22.september

Lastevanemate üldkoosolek

29.september

Koolipildistamine

   

 5.oktoober

Õpetajatepäeva tähistamine

22.oktoober

Algklasside sügispidu (rebaste ristimine)

oktoober

Evakuatsiooniõppus

   

2.november

Hingedepäeva kogunemine, kalmistu külastamine

9.november

Mardi-kadripäeva tähistamine

12.november

Isadepäeva tähistamine

22.-26.november

Koolimaja kaunistamine

29.november

I advendiküünla süütamine

   

6.detsember

II advendiküünla süütamine (lugemishommik algklassidele)

10.detsember

Jõululaat

13.detsember

Teatrikülastus algklassidele

13.detsember

III advendiküünla süütamine

16.-20.detsember

Jõulupeo ettevalmistused

21.detsember

Jõululõuna koolis

22.detsember

Vasta kooli jõulupidu

   

21.jaanuar

Kallistamispäev ja TOREvantsi sünnipäev

   

14.veebruar

Sõbrapäev koolis

veebruar

Algklasside rahvastepalli võistlus

23.veebruar

Vabariigi aastapäeva tähistamine koolis

   

14.märts

Emakeelepäeva tähistamine koolis

   

aprill

Loovtööde kaitsmine

18.aprill

Veeremuna võistlus algklassidele

18.-22.aprill

Südamenädal koolis

   

6.mai

Kevadkontsert rahvamajas. „Ühe-euro kohvik“

mai

Talgupäev koolimaja ümbruses

mai

Õuesõppepäevad (KIK)

23.mai

Viimase koolikella aktus

mai

4.klassi ärasaatmispidu

30.mai

9.klassi lõpueksam (Eesti keel)

   

6.juuni

9.klassi lõpueksam (matemaatika)

14.juuni

9.klassi valikeksam

juuni

Direktori ja hoolekogu vastuvõtt

13.juuni (10.juuni)

Viimase koolipäeva aktus/tunnistuste jagamine

juuni

õppenõukogu

juuni

Lõpuaktus

juuni

Kuld-hõbelennu aktus

   

august

Õppenõukogu