2.september

Õppeaasta avaaktus

september

„Minu riik“, 9.klass

18. september

Lastevanemate üldkoosolek

19.september

Algklasside looduspäev (2.-6.klass)  

23.september

Koolipildistamine koolis

24.september

Pildistamine lasteaias

25.september

Spordipäev

28.september

Maal elamise päev Vasta Koolis

   

4.oktoober

Õpetajatepäeva aktus + külalisõpetajad tundides

18.oktoober

Algklasside sügispidu (rebaste ristimine)

Oktoober

Evakuatsiooniõppus

   

1.november

Hingedepäeva kogunemine, kalmistu külastamine

8.november

Mardi-kadripäeva kontsert-koolitus

9.november

Isadepäeva tähistamine

25.-29.november

Koolimaja kaunistamine

   

2.detsember

I advendiküünla süütamine

9.detsember

II advendiküünla süütamine (lugemishommik algklassidele)

13.detsember

Jõululaat

16.-19.detsember

Jõulupeo proovid rahvamajas

19.detsember

Jõululõuna koolis

20.detsember

Vasta kooli jõulupidu

   

22.jaanuar

Kallistamispäev ja TOREvantsi sünnipäev

   

14.veebruar

Sõbrapäev koolis

veebruar

Algklasside rahvastepalli võistlus

21.veebruar

Vabariigi aastapäeva tähistamine koolis

   

13.märts

Emakeelepäeva tähistamine koolis

   

aprill

Loovtööde kaitsmine

13.aprill

Veeremuna võistlus algklassidele

13.-18.aprill

Südamenädal koolis

   

8.mai

Kevadkontsert rahvamajas. „Ühe-euro kohvik“

mai

Talgupäev koolimaja ümbruses

Mai

Õuesõppepäevad (KIK)

25.mai

Viimase koolikella aktus

mai

4.klassi ärasaatmispidu

   

1.juuni

9.klassi lõpueksam (eesti keel)

1.juuni

Matkapäev

4.juuni

Projektipäev + 9.klassi lõpueksam

8.juuni

Viimase koolipäeva aktus/tunnistuste jagamine

5. juuni

Direktori ja hoolekogu vastuvõtt

13.juuni

Lõpuaktus

13.juuni

Kuld-hõbelennu aktus

   

27.august

Õppenõukogu