Vasta Kooli õpetajad | www.vastakool.ee

Silva Kiili

direktor

silva.kiili(ät)vastakool.ee

Berit Tein

õppejuht, väikeklassi õpetaja

berit.tein(ät)vastakool.ee

Sirje Pärn

sekretär, pikapäevarühma õpetaja, abiõpetaja

sirje.parn(ät)vastakool.ee

Krista Leppik

huvijuht, informaatika, inimeseõpetus, inglise keel, klassijuhataja (8.kl)

krista.leppik(ät)vastakool.ee

Olari Tauer

IT- spetsialist, informaatika, robootika

olari.tauer(ät)vastakool.ee

Marge Oruste

keemia

marge.oruste(ät)vastakool.ee

Heidi Johanson

klassiõpetaja (4.kl), väikeklassi õpetaja

heidi.johanson(ät)vastakool.ee

Marina Klimenko

vene keel

marina.klimenko(ät)vastakool.ee

Madis Kolk

eesti keel ja kirjandus

madis.kolk(ät)vastakool.ee

Anu Laidinen

eesti keel ja kirjandus (viibib ajutiselt eemal)

anu.laidinen(ät)vastakool.ee

Pekka Laidinen

kehaline kasvatus

pekka.laidinen(ät)vastakool.ee

Vahur Liivak

töö- ja tehnoloogiaõpetus, füüsika

vahur.liivak(ät)vastakool.ee

Lea Metsis

psühholoog

lea.metsis(ät)vastakool.ee

Urve Oras

tütarlaste käsitöö, kunstiõpetus, abiõpetaja

urve.oras(ät)vastakool.ee

Riive Raam

 sotsiaalpedagoog, TORE koordinaator

riive.raam(ät)vastakool.ee

Tiina Rikkolas

inglise keel

tiina.rikkolas(ät)vastakool.ee

Maret Salk

muusikaõpetus

maret.salk(ät)vastakool.ee

Lende Saluvee

kunstiõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, väikeklassi õpetaja, klassijuhataja (9.kl)

lende.saluvee(ät)vastakool.ee

Terje Taal

inimeseõpetus, majandusõpetus, abiõpetaja, väikeklassi õpetaja, pikapäevarühma õpetaja, klassijuhataja (7.kl), KIVA koordinaator

terje.taal(ät)vastakool.ee

Eva Tingas

klassiõpetaja (1.kl),  geograafia

eva.tingas(ät)vastakool.ee

Anu Erik

klassiõpetaja (2.klass)

anu.erik(ät)vastakool.ee

Gerda Ulm

abiõpetaja, väikeklassi õpetaja (viibib ajutiselt eemal)

gerda.ulm(ät)vastakool.ee

Irina Utsar

matemaatika, klassijuhataja (6.kl)

irina.utsar(ät)vastakool.ee

Ülle Viller

klassiõpetaja (3.kl), bioloogia, loodusõpetus, HEV koordinaator

ylle.viller(ät)vastakool.ee

Ene Noormaa

eripedagoog, väikeklassi õpetaja

ene.noormaa(ät)vastakool.ee

Aili Ilves

abiõpetaja

aili.ilves(ät)vastakool.ee

Kaja Kann eesti keel ja kirjandus (väikeklassi õpetaja) kaja.kann(ät)vastakool.ee