Marge Zaidullin - Viru-Nigula Vallavolikogu esindaja
Krista Leppik - Vasta Kooli õppenõukogu esindaja
Tiina Rikkolas - Vasta Kooli õppenõukogu esindaja
Kea Preis - lastevanemate esindaja
Raivo Heinmets - lastevanemate esindaja
Liisi Vimberg - lastevanemate esindaja
Egle Järvepere - lastevanemate esindaja
Kristo Saaremägi - haridusasutust toetava organisatsiooni Koila Agro AS esindaja
Hanna Brita Luik - õpilaste esindaja
Pille Kajar - vilistlaste esindaja