25.veebruaril toimub Vasta Koolis projektipäev.

Õpilased lahendavad õppeaineid lõimuvaid tegevusi. Ülesandeid sooritatakse õpilase poolt vabalt valitud asukohas. 

Täpsem info on leitav e-koolist.