Loovtööde kaitsmine toimub 21.aprillil. Proovikaitsmine toimub 19.aprillil.