VASTA KOOLI KEVADKONTSERT

Kontserdipäeval liiguvad koolibussid järgnevalt:

 

LIIN 1

16:00

Samma tee

16:03

Samma 1

 

16:05

Samma 2

 

16:10

Padaorg

 

02:52

Pada 1

 

16:15

Metsavälja

16:25

V-Nigula Rahvamaja

 

LIIN 2

16:00

Kalvi Mõis

16:03

Konnatiigi

 

16:06

Kurna

 

16:10

Mahu karjalaut

16:14

Pärna teerist

16:17

Koila küla

 

16:21

Kolia teerist

16:25

V-Nigula Rahvamaja

  LIIN 3
16.00

Kunda (Pargi tn)

16.10 Paasküla
16.20  Kunda mõis
16.25  Kunda allee
16.40 Kanguristi
16.50  Aasukalda
16.55 Viru-Nigula rahvamaja