Peamajas õpivad 1.-4.klassi õpilased. Lisaks toimuvad peamajas inimeseõpetuse, arvutiõpetuse, loodusõpetuse, keemia, kodunduse ja käsitöö, muusika, vene keele tunnid.  Ka lihtsustatud õppekava järgi õppivad õpilased ning individuaalsete õppekavade järgi õppivad õpilased omavad õppeklasse peamajas. 

Peamaja on läbi paljude renoveerimistööde kujunenud taas kauniks mõisahooneks nii seest kui väljast.

Aastal 2002 ehitati sööklasse kamin ja korrastati soklikorruse seinad, samal aastal toimus peamaja trepikoja remont. Järgmisel aastal avati õpetajate toas asuv mantelkorsten ning ehitati välja ruumi osana. Aastal 2004 tulid saali seinte puhastamisel alumises viimistluskihis välja maalingud, millega oli olnud kaetud kogu saal ja osa maalinguid suudeti taastada. Samal aastal uuendati saali põrandakate, milleks sai tammest liistparkett ja avati käimiseks keerdtrepp. Lisaks tegeleti aastal 2004 esimese rõduga, mille sammastik ja rõduplaat valati kohapeal. Peamaja tagumist rõdu ehitati aastatel 2008-2009. Aastal 2009 sai peamaja endise valge värvi asemel mitut tooni kollase väljanägemise.