Seoses õpilaste arvu suurenemisega, ei õpi algklasside õpilased alates 2016.a. sügisest väikeses majas. Nende tunnid toimuvad peamajas. Väikeses majas õpivad 5.-9.klasside õpilased inglise keelt, matemaatikat, eesti keelt ja kirjandust, ajalugu, kunstiõpetust ning ühiskonnaõpetust. 

Väikese maja ehk koertemaja laialdasem renoveerimine toimus aastatel 2008-2009, mil Näpi Ehitus OÜ andis majale uue väljanägemise. Väike maja taasavati 1.september 2009.